Konkurs Religijno-Historyczny

23 lutego odbył się diecezjalny finał Wojewódzkiego Konkursu Religijno- Historycznego "Rola Narodu i Kościoła w odzyskaniu niepodległości". Celem konkursu było zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli na temat roli Kościoła w jednoczeniu Polaków na drodze do odzyskania niepodległości. Szczególną rolę w tym procesie odegrał Święty Jan Paweł II, który dał nam realną nadzieję na życie w wolnej Polsce. Kościół był jedyną instytucją, która wychowywała Naród do wolności, był też depozytariuszem utraconej państwowości. To parafie i zakony przechowywały pamięć o historii Narodu. Duchowni mówili zarówno o wolności wewnętrznej – osobistej, jak i społecznej oraz politycznej. Dlatego na przestrzeni lat niewoli Naród zachował zdolność do odbudowy samodzielnego państwa. Upowszechnianie tej wiedzy wpłynie na  kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków. Tematyka Konkursu obejmowała znajomość podstawy programowej dla gimnazjum z przedmiotu historia i wybrane elementy podstawy programowej, obejmujące historię Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce z przedmiotu religia. Konkurs organizowany był na terenie województwa podkarpackiego, obejmującego archidiecezję przemyską, diecezję rzeszowską oraz część diecezji sandomierskiej, zamojsko-lubaczowskiej i Konkurs ten odbywa się na trzech etapach.


Na I etapie (szkolnym), uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań. Do II etapu – finału diecezjalnego (diecezja rzeszowska; diecezja przemyska i zamojsko-lubaczowska; diecezja sandomierska i tarnowska) zakwalifikowało się troje naszych uczniów: Agnieszka Gilarska, Julia Tymoczko i Miłosz Trelka. Na tym etapie uczniowie również mieli za zadanie rozwiązać test, który składał się z 40 pytań. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się nasze uczennice- Agnieszka i Julia. III etap – finał międzydiecezjalny konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 24 kwietnia 2018 r. i odbędzie się w dwóch częściach:  
- I część - eliminacje pisemne (rozwiązanie testu składającego się z pytań zamkniętych – pracownie komputerowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Wychowania Fizycznego).
- II część – finał ustny, do którego przystąpi 10 uczniów z najwyższymi wynikami z eliminacji pisemnych (Sala Konferencyjna w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego).

GALERIA