2019.04.27 "Katyń... ocalić od zapomnienia" uroczystość w Chłopicach