Grono pedagogiczne

 

Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020:

 

mgr Jolanta Marciak  –   j. polski

mgr ks. Krzysztof Rzepka  –  religia

mgr ks. Karol Krupa religia

mgr Elżbieta Gomułczak  –  wychowawca kl. I,  edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Lucyna Domszy  –  wychowawca kl. II, edukacja wczesnoszkolna, technika, świetlica

mgr Halina Gilarska  – wychowawca kl. III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Anna Trelka  –  j. polski, wychowawca kl. IV, koło polonistyczne

mgr Izabela Wajda  –  matematyka, muzyka, plastyka, wychowawca kl. VIII, koło matematyczne

mgr Alicja Gamracy –  j. angielski

mgr Joanna Makuch  –  historia, geografia, WOS, wychowawca kl. V, koło historyczne, świetlica

mgr Anna Piwowar  –  nauczyciel bibliotekarz, zajęcia logopedyczne

mgr Andrzej Szymański  – fizyka

mgr Justyna Bartkiewicz  –  j. angielski

mgr Lucyna Stasiła  –  przyroda, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VI

mgr Monika Gałuszka j. niemiecki

mgr Magdalena Romanik  –  matematyka, informatyka, biologia, wychowawca kl. VII, koło matematyczne

mgr Witold Pawlik   –  chemia

mgr Monika Bugira  –  edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Błaszczak  –  pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

Monika Rejman  –  nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

 

mgr Jolanta Marciak j. polski
mgr ks. Krzysztof Rzepka religia
mgr ks. Karol Krupa religia
mgr Elżbieta Gomułczak wychowawca kl. I,  edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Lucyna Domszy wychowawca kl. II, edukacja wczesnoszkolna, technika, świetlica
mgr Halina Gilarska wychowawca kl. III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Anna Trelka j. polski, wychowawca kl. IV, koło polonistyczne
mgr Izabela Wajda matematyka, muzyka, plastyka, wychowawca kl. VIII, koło matematyczne
mgr Alicja Gamracy j. angielski
mgr Joanna Makuch historia, geografia, WOS, wychowawca kl. V, koło historyczne, świetlica
mgr Anna Piwowar nauczyciel bibliotekarz, zajęcia logopedyczne
mgr Andrzej Szymański fizyka
mgr Justyna Bartkiewicz j. angielski
mgr Lucyna Stasiła przyroda, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VI
mgr Monika Gałuszka j. niemiecki
mgr Magdalena Romanik matematyka, informatyka, biologia, wychowawca kl. VII, koło matematyczne
mgr Witold Pawlik chemia
mgr Monika Bugira edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Iwona Błaszczak pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Monika Rejman nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne