Kalendarz 2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć: 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe: 11 - 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.

5. Egzamin gimnazjalny:

 • część humanistyczna:
 • część matematyczno-przyrodnicza:
 • część z języka obcego nowożytnego:

 

 • 10 kwietnia 2019 r.
 • 11 kwietnia 2019 r.
 • 12 kwietnia 2019 r.

6. Egzamin ósmoklasisty:

 • język polski:
 • matematyka:
 • język obcy:

 

 • 15 kwietnia 2019 r.
 • 16 kwietnia 2019 r.
 • 17 kwietnia 2019 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć: 21 czerwca 2019 r.
8. Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.