Kalendarz 2019/2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć: 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe: 13 - 26 stycznia 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020 r.

5. Egzamin ósmoklasisty:

  • język polski:
  • matematyka:
  • język obcy:

 

  • 21 kwietnia 2020 r.
  • 22 kwietnia 2020 r.
  • 23 kwietnia 2020 r.
6. Zakończenie rocznych zajęć: 26 czerwca 2020 r.
7. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.