BIP

 
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Łowcach sporządzone na dzień 31.12.2018r. zostało opublikowane w BIP Urzędu Gminy Chłopice.