Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” otrzymaliśmy dofinansowanie do wycieczek, które odbędą się jeszcze w tym roku szkolnym.
Program „Poznaj Polskę” to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Wsparcie w ramach programu może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu.