Konkurs recytatorski i wolny

ZAPRASZAMY NA SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI I WOKALNY

„WYCHOWANIE WIERSZEM, BAJKĄ LUB PIOSENKĄ

 

Cele konkursu:

 • Popularyzacja literatury dziecięcej i twórczości polskich poetów oraz zainteresowanie dzieci poezją,
 • Promowanie zasad dobrego wychowania oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci.

Przebieg i zasady konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas I-III.
 • Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych :
 1. Przedszkolaki
 2. Uczniowie klas I-III.
 • Rodzice przygotowują w domu dziecko do recytacji wybranego utworu autorstwa polskich poetów - związanego z tematyką: wartości, dobre wychowanie, zasady savoir vivre, czarodziejskie słowa, itp...
 • Rodzice przygotowują w domu strój i rekwizyty pomocne w interpretacji utworu.
 • Termin zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie recytatorskim u wychowawców upływa dnia 12 maja 2023.
 • Konkurs odbędzie się 31 maja 2023 r. Uczniowie zaprezentują utwory przed społecznością szkolną.
 • Oceny wystąpień konkursowych dokona jury złożone z Pani Dyrektor i wychowawców klas.
 • Kryteria oceny:

- adekwatna do regulaminu tematyka wiersza,

- pamięciowe opanowanie wiersza, dykcja,

- interpretacja wiersza, wykorzystanie rekwizytów,

- ogólny wyraz artystyczny.

 • Nagrody:

- wszystkie dzieci, które zgłoszą się do konkursu

 otrzymają pamiątkowe dyplomy,

- zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody.