Kolejny wspaniały występ

W dniu 2 lutego 2020 roku, tym razem w Świetlicy Wiejskiej w Łowcach, odbyło się Spotkanie Opłatkowe połączone z Dniem Seniora. Wydarzenie rozpoczęła przemowa sołtysa sołectwa Łowce, Wojciecha Gilarskiego. Następnie zgromadzeni goście mieli okazję na obejrzenie programu artystycznego w wykonaniu naszych najmłodszych uczniów. Po zakończeniu wzruszającej oprawy scenicznej przez młodych artystów, Wójt Gminy Chłopice skierował swoje słowa do seniorów oraz odznaczył pary jubilatów medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Następnie odbył się poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łowcach i zabawa taneczna.

Galeria