Cześć Ich pamięci!

W związku z obchodzonym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbył się u nas w szkole apel pod hasłem "Żołnierze Wyklęci na zawsze w naszej pamięci". W ten sposób oddaliśmy cześć bohaterom zbrojnego podziemia niepodległościowego,którzy od 1944r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji ziem polskich oraz narzuconej władzy komunistycznej. Byli wyklęci, traktowani jak wrogowie. Walczyli jako partyzanci, ginęli w nierównej walce, w więzieniach. Chowani w anonimowych grobach - mieli być wymazani z pamięci Polaków. Do niedawna byli to zapomnieni bohaterowie, o których milczała historia.

"Dzisiaj po latach prawda spod ziemi wyziera.

Układa się w strofy pieśni o wielkich bohaterach.

O Roju, Pileckim, Ince, Fieldorfie, Łupaszcze...

Że zachowali się jak trzeba - w naszych sercach - na zawsze..."

Prezentacje, wiersze, piosenki o Wyklętych, fragmenty filmów... wszystko po to, by nasi uczniowie pamiętali o Roju, Nilu, Pileckim, Ince, którzy dziś są symbolami niezłomnej postawy patriotycznej.

Apel przygotowała Pani J. Makuch wraz z uczniami klasy 5, 7 i 8. Warto również wspomnieć, że w pierwszym tygodniu marca były przeprowadzone w klasach również lekcje historii o Żołnierzach Wyklętych oraz została stworzona gazetka szkolna. Wszystko po to, byśmy nie zapomnieli...

Galeria