Zagadnienia do samodzielnej pracy w domu (16 III - 20 III)

Klasa I      

Powtarzanie dodawania i odejmowania w obrębie drugiej dziesiątki. Czytanie poznanych tekstów w podręczniku.

www.gov.pl › web › zdalnelekcje › klasa1

(wg. możliwości ucznia)

 

Język angielski

-Utrwalać słownictwo związane z jedzeniem,

-Ćwiczyć pisownię produktów spożywczych

Skorzystaj ze strony www.anglomaniacy.pl i poćwicz słownictwo, które już poznaliśmy

Kody dostępu dla uczniów znajdują się w zeszytach ćwiczeń lub podręcznikach


Klasa II

środa:  j. polski - podręcznik str. 70, 71; ćwiczenia str. 64, 65

           matematyka - podręcznik str. 22; ćwiczenia str. 18

czwartek:  j. polski - podręcznik str. 72, 73; ćwiczenia str. 66                 

                  matematyka - podręcznik str. 23; ćwiczenia str. 19

piątek: j. polski - podręcznik str. 74, 75; ćwiczenia str. 67                      

            matematyka - podręcznik str. 24; ćwiczenia str. 20

poniedziałek: j. polski - podręcznik str. 76, 77; ćwiczenia str. 68, 69       

                       matematyka - powtarzamy tabliczkę mnożenia

wtorek: j. polski - podręcznik str. 78, 79; ćwiczenia str. 70, 71           

             matematyka - podręcznik str. 25, 26; ćwiczenia str. 21

 

Język angielski

- Utrwalać słownictwo związane z wyposażeniem domu

- Ćwiczyć samodzielną pisownię słownictwa poznanego do tej pory ( skorzystaj ze słownika obrazkowego który jest w zeszycie ćwiczeń na str.79)

- Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń strona 32,33 oraz 74

Skorzystaj ze strony www.anglomaniacy.pl i poćwicz słownictwo, które już poznaliśmy

Kody dostępu dla uczniów znajdują się w zeszytach ćwiczeń lub podręcznikach 

 


Klasa III

 Matematyka

- Karty ćwiczeń od strony 41 jedna strona na 2 dni, oraz wybrane zadania z podręcznika do zeszytu z matematyki. Utrwalać działania na mnożenie i dzielenie, które były dotychczas przerabiane. Utrwalać pamięciowe dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. 

Język polski

- Codziennie lub raz na 2 dni przerabiać kolejny temat z podręcznika do j.polskiego (jeżeli temat jest dłuższy można rozłożyć na 2 dni), oraz wykonywać zadania w karcie ćwiczeń z      j. polskiego. Lekcje należy przerabiać począwszy od tematu  o Marii Skłodowskie - Curie. Utrwalać także  zagadnienia z gramatyki i ortografii.   

 

Język angielski

- Utrwalać słownictwo związane z budynkami w mieście

- Ćwiczyć samodzielną pisownię słownictwa poznanego do tej pory ( skorzystaj ze słownika obrazkowego który jest w zeszycie ćwiczeń na str. 79)

Skorzystaj ze strony www.anglomaniacy.pl i poćwicz słownictwo, które już poznaliśmy

Kody dostępu dla uczniów znajdują się w zeszytach ćwiczeń lub podręcznikach 

 


 Klasa IV

 Język polski

Temat: W kręgu teatru.

Proszę rozwiązać podane zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń: str. 64 zad.29, 30, 31;

str. 65 zad. 32, 33;

str. 66 zad.35, 36;

str. 67 zad. 38, 42;

str. 68 zad. 43,44.

 

Temat: Wypowiedzenia i jego rodzaje.

Proszę rozwiązać podane zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń: str. 116 zad. 100, 101, 102;

str. 117 zad. 103, 104;

str. 118 zad. 105;

str. 119 zad. 106,107;

str. 120 zad. 108, 109, 110;

str. 121 zad. 111, 112;

str.122 zad. 113.

 

Temat: Zakręty ortografii. Pisownia wyrazów z h i ch.

Proszę rozwiązać podane zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt  ćwiczeń: str. 171 zad.1,2,3;

str. 172 zad.4,5,6;

str. 173 zad. 7,8,9.

W czwartek o godz. 13.00 na kanale TVP Kultura zachęcam do obejrzenia  filmu  pt." Katarynka". Jest to ekranizacja lektury, którą będziemy omawiać w tym roku szkolnym.

 

Matematyka

Kamila - uzupełnij ćwiczenia z tematu miar czasu, dodawanie pisemne, odejmowanie pisemne, mnożenie pisemne, dzielenie pisemne.

Maja- doskonal umiejętność korzystania z tabliczki mnożenia, uzupełnij ćwiczenia z dodawania, odejmowania, mnożenia pisemnego oraz zrób od nowa test, który dostałaś z materiału dotyczącego mijania czasu.

Ksawery-  doskonal umiejętność korzystania z tabliczki mnożenia, uzupełnij ćwiczenia z dodawania, odejmowania, mnożenia pisemnego wykonaj zadania powtórkowe dotyczące mijaniem czasu, które masz zapisane w zeszycie.

Oliwier- ćwicz mnożenie i dzielenie pamięciowe ułamków dziesiętnych, łącznie z mnożeniem i dzieleniem przez 10, 100, 1000...Zrób w ćwiczeniach zadania związane z zamianą jednostek, poćwicz mnożenie i dzielenie pisemne. Przykłady możesz wykonać te, które masz w zeszycie , przepisz je na kartkę i wykonaj jeszcze raz, po czym sprawdź wyniki.

POWODZENIA !

Izabela Wajda

 

Historia

Do opracowania temat:

 • Wiek XVII – stulecie wojen.

 Przeczytanie tekstu  w podręczniku oraz wykonanie zadania 1 ze str. 84 podręcznika.

 

Język angielski

 1. Powtórzenie wiadomości na temat czasu teraźniejszego Present Simple (użycie, budowa zdania twierdzącego, przysłówki częstotliwości) na podstawie notatek w zeszycie ucznia oraz w podręczniku (str.83 i 85).
 2. Powtórzenie słownictwa: czynności dnia codziennego (podr. str. 81), dni tygodnia (podr. str. 85), liczby 1-100 (podr. str. 6-7).
 3. Uzupełnienie zeszytu ćwiczeń: str. 42-45, 48-52.

Dodatkowo: osoby, które zgłosiły się do udziału w konkursie „Mistrz Słówek” proszone są o stopniowe uczenie się z materiałów otrzymanych od nauczyciela.

 

Przyroda

Temat: Powtórzenie wiadomości o budowie i zadaniach układu krwionośnego.

Proszę o uzupełnienie zeszytu ćwiczeń str. 57- 58

 

Technika

 - Utrwalić znaki drogowe, wykonać zaległe prace: znak odblaskowy, "drogowe koło fortuny", przeczytać informacje i wykonać ćwiczenia ze str. 49 w podręczniku

 


Klasa V

Matematyka

Proszę wykonać zadania w ćwiczeniach dotyczące ułamków dziesiętnych, dodawanie, odejmowanie mnożenie, dzielenie pamięciowe i pisemne aż do tematu mnożenia pisemnego. 

Dodatkowo każdy przerysuje i przepisze do zeszytu co najmniej jedno, wybrane przez siebie sudoku i je rozwiąże.

POWODZENIA !

Izabela Wajda

 

Język polski

Po przeczytaniu lektury " Chłopcy z Placu Broni" proszę napisać :
- ramowy plan wydarzeń w powieści
-wypracowanie (charakterystykę postaci) na temat: Ernest Nemeczek - człowiek honoru.

Proszę również utrwalać wiadomości o czasowniku (do wykorzystania zadania w zeszycie ćwiczeń).

 

Historia

Do opracowania 2 tematy – przeczytanie tekstu 
w podręczniku i uzupełnienie zeszytów ćwiczeń odpowiednio do tematów:

 • Konflikt papiestwa z cesarstwem.
 • Wyprawy krzyżowe i ich konsekwencje.

Ponadto -wykonanie ćwiczeń powtórzeniowych w zeszycie - podsumowanie działu, podręcznik, str. 130.

 

Geografia

Temat: Pierwsze podróże geograficzne

– przeczytanie tekstu w podręczniku (str. 91-97) i wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.

Film do obejrzenia „Byli sobie podróżnicy – Tajemnice podróży Krzysztofa Kolumba”

https://www.cda.pl/video/276148284

 

Biologia

Proszę utrwalić wiadomości z działu III „Wirusy, bakterie, protisty i grzyby”. W tym celu należy przeczytać Podsumowanie ze str. 88 i 89 z podręcznika, oraz zrobić w zeszycie test z podręcznika str. 90 Wiesz czy nie wiesz?

Należy również uzupełnić zaznaczone na ostatniej lekcji ćwiczenia z tego działu (jeżeli ktoś nie robił na bieżąco) oraz zrobić test w ćwiczeniach str.59-61 Sprawdź czy potrafisz.

 

Język angielski

 1. Powtórzenie wiadomości na temat czasu przeszłego Past Simple na podstawie notatek w zeszycie ucznia oraz w podręczniku (budowa zdania twierdzącego z użyciem czasowników regularnych
  i nieregularnych – podr. str. 83 i 85;  was / were - w zdaniu twierdzącym, przeczeniu i pytaniu – podr. str. 69 i 71).
 2. Nauka form czasowników nieregularnych (z tabeli otrzymanej od nauczyciela): I formy (infinitive) oraz II formy (Past Simple) od czasownika „be” do fly”.
 3. Powtórzenie słownictwa: miejsca w mieście i przyimki miejsca (podr. str. 67 i 73), wskazywanie drogi (podr. str.72), przymiotniki (podr. str.74), zawody (podr. str. 81), obowiązki domowe (podr. str.87), pytania o pozwolenie i odpowiedzi (podr. str. 86).
 4. Wykonanie zadań sprawdzających w zeszycie ćwiczeń: str.50-57.

Dodatkowo: osoby, które zgłosiły się do udziału w konkursie „Mistrz Słówek” proszone są o stopniowe uczenie się z materiałów otrzymanych od nauczyciela.

 

Technika

  - Dokończyć ściegi ze str. 18 w podręczniku, wykonać pracę ze str. 19 lub 20 lub 21

 


Klasa VI

 Język angielski

https://padlet.com/mkriger/ClassVII

Wykonaj zadania podane w linku, powtarzaj słownictwo z lekcji które już przerobiliśmy

- w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania ze strony 46,47,48

- skorzystaj ze strony www.agendaweb.org i w sekcji verbs poćwicz zagadnienia, które były do tej pory: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous , Modal Verbs

- na tej samej stronie znajdziecie ćwiczenia sprawdzające znajomość słownictwa.

- https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/62962020/sets  

 lekcje 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5

https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/katalog/rozwiazania-cyfrowe/edesk/

Kody dostępu dla uczniów znajdują się w zeszytach ćwiczeń lub podręcznikach 

 

Język polski

Po przeczytaniu lektury "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" proszę napisać:

- wypracowanie na temat: Jakie możliwości i zagrożenia niosą ze sobą nowoczesne technologie?
- przygotować w brudnopisie : profil internetowy jednego z tytułowych bohaterów
- przygotować w brudnopisie tabelę z podziałem bohaterów : główni , drugoplanowi i postaci epizodyczne
- przygotować fragmenty powieści z podziałem na :
            a) elementy rzeczywiste
            b) elementy prawdopodobne
            c) elementy fantastyczne

Proszę utrwalać wiadomości o stronach czasownika (do wykorzystania zadania w zeszycie ćwiczeń).

 

Historia

Do opracowania tematy:

 • Oświecenie w Europie – przeczytanie tekstu z podręcznika (str. 132-136)
  i sporządzenie notatki o oświeceniu w formie mapy myśli.

Filmik do obejrzenia

„Był sobie człowiek – epoka oświecenia”

https://www.cda.pl/video/281678576

 • Nowe potęgi europejskie – przeczytanie tekstu z podręcznika (str. 138-141) oraz wykonanie zadań 2, 3, 4 ze str. 142 do zeszytu.

 

Geografia

Temat: Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw.

 – przeczytanie tekstu  w podręczniku (str. 73-77) i  wykonanie zadanien1 i 2 z podręcznika 9str. 77) do zeszytu.

 

Biologia

Proszę utrwalić wiadomości z działu III „Stawonogi i mięczaki”. W tym celu należy przeczytać Podsumowanie ze str. 77 i 78 z podręcznika, oraz skończyć w zeszycie test z podręcznika str. 79-80 Wiesz czy nie wiesz?

Należy również uzupełnić brakujące ćwiczenia str. 59-63 o mięczakach oraz zrobić test w ćwiczeniach str.65-68 Sprawdź czy potrafisz.

Część zrobiona była na lekcji więc proszę jedynie uzupełnić brakujące ćwiczenia i zadania.

 

Matematyka

 1. Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych.

Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika str.170 zad. 1, 4 i 5

 1. Temat: Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych.

Przepisz ze zrozumieniem do zeszytu przykłady z dwóch zielonych ramek z podręcznika ze str. 172 i 173 oraz przeczytaj zamieszczone obok nich informacje.

Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika str. 173 zad.1 f-i), str. 174 zad.3 h-o),   str. 251 zad 98.

Uzupełnij wskazane na ostatniej lekcji ćwiczenia ze str. 84-85.

 

Technika

- Dokończyć pracę ze str. 26 - 27, wykonać ćwiczenie 2 ze str. 29, przeczytać informacje ze str. 29 - 31 w podręczniku

 


 Klasa VII

 Język polski

- Przeczytaj  "Zemstę" Aleksandra Fredy.

- Tekst dostępny jest na stronie: wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.

- Napisz charakterystykę wybranego bohatera lektury "Zemsta" A. Fredry  i prześlij do poniedziałku  ( 23.03.2020 r.) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

 

Biologia

 1. Temat: Oddychanie komórkowe

Przeczytaj temat z podręcznika str. 142-143 i wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1, 2, 3,  5, 6 z podręcznika ze str.143. W ćwiczeniu 3 zapisz reakcję chemiczną ze str,142 (niebieska czcionka), a w 6 schemat ze str. 143.

 1. Temat: Higiena i choroby układu oddechowego

Przeczytaj temat z podręcznika str. 144-147, wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1, 2, 3 z podręcznika ze str. 148 oraz opisz z podręcznika w zdaniu lub dwóch choroby: zapalenie płuc, angina, astma.

Matematyka 

 1. Temat: Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.

Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika ze str. 152 zad. 1,2 i 3.

 1. Temat: Suma algebraiczna.

Przepisz do zeszytu wraz z przykładami znaczenie pojęć wyrazy podobne i redukcja wyrazów podobnych  ze str. 154 oraz przykład 2 ze str. 155.

Wykonaj samodzielnie w zeszycie zad. 4 i 5 ze str. 155

 

Język angielski

 1. Dokończenie pracy nad projektem „Healthy habits of Polish teenagers”.
 2. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości na temat czasów przeszłych (Past Simple i Past Continuous), czasowników nieregularnych oraz słownictwa poprzez zestawy dostępne na koncie klasy w aplikacji Quizlet na stronie https://quizlet.com/class/13935910/
 3. Wykonanie zadań sprawdzających w zeszycie ćwiczeń: str.68, 72-73

 

Język niemiecki

Witajcie, przed wami lekcja o Berlinie. Pracować będziecie z podręcznikiem i zadania zapisujcie w zeszycie.

Tehma: Katrins Berlin             

Podręcznik str.77

Besichtigen – zwiedzać

Die Sehenswürdigkeiten - zabytki

Zadanie 1 Katrin pokazuje wam swoje miasto. Posłuchaj tekstu i przyporządkuj ustnie zdjęciom właściwe informacje.( na pierwszej stronie w poręczniku macie kod D75AUS do nagrań), zachęcam was do korzystania z tego)

Zadanie 2 Zapisz w zeszycie wymienione atrakcje turystyczne w Berlinie (mile widziane tez tłumaczenie po niemiecku)

Zadanie 3 Dokąd wybiorą się młodzi turyści w Berlinie? Napisz w zeszycie pełne zdania .

Macie tydzień na zrobienie tych zadań. Moja propozycja jest taka, by robić je wtedy gdy macie j.niemiecki w podziale godzin. Do zadań podejdźcie spokojnie- rozumiem jest to dla Was nowa sytuacja, ale zachęcam byście próbowali samodzielnie pracować.

Pozdrawiam

Monika Gałuszka

 

Chemia

Proszę o powtórzenie materiału z tematu:

„Powietrze. Składniki powietrza”

przy pomocy podręcznika oraz materiałów z Internetu:

https://epodreczniki.pl/a/powietrze---sklad-i-wlasciwosci/DWkNmRCQe

Obowiązuje notatka i znajomość  zagadnień:

Czym jest powietrze?

Jaki jest skład powietrza? (opis doświadczenia, które było do przeprowadzenia w domu)

 

Temat do realizacji bieżącej: „Tlen – niezbędny do życia składnik powietrza”

Materiał do notatki – z podręcznika oraz ze strony internetowej:

https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DeoaBkF4n

 

Fizyka

Temat: Ruch i jego względność

podręcznik, fizyka, klasa 7, strona 122.

- obserwacja ruchu

- pojęcie względności ruchu

- układ odniesienia

- elementy ruchu

sprawdzian: https://klasowka.onet.pl/podrecznik/spotkania-z-fizyka-cz-1-klasa-1-gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-iv-badanie-i-obserwacja-ruchu/test

 

Historia

Przeczytanie tekstu  w podręczniku i uzupełnienie zeszytów ćwiczeń odpowiednio do tematów:

 • W zaborze pruskim i austriackim
 • Rozwój gospodarczy ziem polskich
 • Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich

 

Geografia

Temat: Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa w Polsce .

– przeczytanie tekstu w podręczniku i uzupełnienie zeszytu ćwiczeń.

Ponadto:

Uczniowie pracują nad projektami indywidualnymi o mniejszościach narodowych w Polsce według wcześniejszych ustaleń.

 


Klasa VIII

 Język polski

Przypomnij sobie treści następujących lektur  obowiązkowych:

1) Henryk Sienkiewicz "Latarnik"

2) Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec"

zad.1

Napisz charakterystykę wybranego bohatera lektury " Kamienie na szaniec" A. Kamińskiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

zad.  2

Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów lektury "Kamienie na szaniec " A.Kamińskiego z bohaterem innego utworu literackiego. Spotkanie będzie początkiem wspólnej przygody, która zmieni losy jednego z nich. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz lekturę obowiązkową. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Napisane teksty  proszę przesłać do poniedziałku (23.03.2020 r.) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie prace będą oceniane i oceny zostaną wpisane do dziennika.

 

Język angielski

Powtórka przed Egzaminem Ósmoklasisty

 1. Powtórzenie słownictwa na podstawie list słówek z podręcznika (1-14) oraz projektów uczniów.
 1. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości gramatyczno-leksykalnych poprzez zestawy dostępne na koncie klasy w aplikacji Quizlet na stronie https://quizlet.com/class/13983024/

Dodatkowo: rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych w Zeszycie ćwiczeń lub zestawów zadań powtórkowych dostępnych codziennie  na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

 

Fizyka

Temat: Bieguny magnetyczne.

podręcznik, fizyka klasa 8, strona 120.

- magnetyzm

- kompas i bieguny magnetyczne Ziemi

- Ziemia jako magnes

- ferromagnetyki

sprawdzian: https://klasowka.onet.pl/podrecznik/spotkania-z-fizyka-cz-3-klasa-3-gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-iii-bieguny-magnetyczne/test

 

Matematyka

Proszę wykonać w ćwiczeniach wszystkie zadania dotyczące twierdzenia Pitagorasa, łącznie z tymi, w których wykorzystywane są związki miarowe w trójkątach równobocznych(wysokość, trójkąty 90*, 60*, 30*) oraz w kwadratach ( przekątna, trójkąty 90*, 45*, 45*). Dodatkowo proszę sobie przypomnieć i opanować pamięciowo wszystkie wzory na pola czworokątów.

POWODZENIA !

Izabela Wajda

 

Historia

Przeczytanie tekstu  w podręczniku, obejrzenie filmików i uzupełnienie zeszytów ćwiczeń odpowiednio do tematów:

 • Zimna wojna i wyścig zbrojeń

Filmik - Wiek wojen - kurtyna - zimna wojna 1946 - 1989

 (od 25 minuty)

 • Droga ku wspólnej Europie

Filmik - Unia Europejska: Historia Integracji Europejskiej - (Animacja)

 • Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX wieku

 

Geografia

Przeczytanie tekstu  w podręczniku i uzupełnienie zeszytów ćwiczeń odpowiednio do tematów:

 • Środowisko przyrodnicze Ameryki
 • Tornada i cyklony tropikalne
  w Ameryce Północnej

 

Biologia

 1. Pod ostatnim tematem lekcji wypisz w punktach skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej ze str. 96.
 2. Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność.

Przeczytaj ze zrozumieniem rozdział ze str. 97-105 i wykonaj w zeszycie lekcyjnym pod tematem ćwiczenia 1-4 z podręcznika ze str. 106.

 

Chemia

Proszę o powtórzenie wiadomości o węglowodorach:

https://epodreczniki.pl/a/wegiel-i-jego-zwiazki-z-wodorem---podsumowanie/DtWmSJeLo

 

Oraz przygotowanie się z tematu:

Szereg homologiczny alkoholi.  Podręcznik + materiał z Internetu

https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DpI5VkZpP

W zeszycie proszę zapisać temat lekcji, omówienie pojęcia „alkohole”, wzór ogólny alkoholi, wzór i nazwę grupy funkcyjnej oraz tabelę zawierającą: nazwę, wzór sumaryczny i strukturalny, wzór i nazwę grupy alkilowej alkoholi o 1-6 atomach węgla w cząsteczce – według wzoru:

 

Liczba atomów węgla

Nazwa

Wzór sumaryczny

Wzór strukturalny

Wzór półstrukturalny

Wzór i nazwa grupy alkilowej

1

metanol

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

C3H7OH

 

 

 

4

 

 

 

 

C4H9-

butyl

5

 

 

 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

 

6

 

 

 

 

 

 

Język niemiecki

Zadanie I

Kontynuując temat lekcji : Im Kreidergeschäft  str.107  zad.1 i zad.4 napiszcie  dialog (dla chętnych ze zmienionymi danymi) w zeszycie.

Zadanie II

Opisz,w co ubrana jest osoba na zdjęciu. Pamiętaj o odmianie przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym ein/eine . Notatkę zapisz w zeszycie.

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 1. Proszę o powtórzenie rozdziału - I pomoc od str 66 do 84.
 2. Proszę opracować temat -Apteczka I pomocy.
 3. Proszę obejrzeć dowolny film instruktażowy w internecie dotyczący;
 • - wykonywania RKO osoby dorosłej, tonącej i niemowlaka
 • - obsługi AED
 • - układania w pozycji  bezpiecznej .