Kalendarz 2021/2022

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.
2. Rozpoczęcie rocznych zajęć: 2 września 2021 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r.
4. Ferie zimowe: 14 - 27 lutego 2022 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022 r.

6. Egzamin ósmoklasisty:

  • język polski:
  • matematyka:
  • język obcy:

 

  • 24 maja 2022 r.
  • 25 maja 2022 r.
  • 26 maja 2022 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć: 24 czerwca 2022 r.
8. Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.