Kalendarz 2022/2023

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022 r.
2. Rozpoczęcie rocznych zajęć: 2 września 2022 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.
4. Ferie zimowe: 16 - 29 stycznia 2023 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023 r.

6. Egzamin ósmoklasisty:

  • język polski:
  • matematyka:
  • język obcy:

 

  • 23 maja 2023 r.
  • 24 maja 2023 r.
  • 25 maja 2023 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć: 23 czerwca 2023 r.
8. Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.