Grono pedagogiczne 2019/2020

 

Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020:

 

mgr Jolanta Marciak j. polski
mgr ks. Krzysztof Rzepka religia
mgr ks. Karol Krupa religia
mgr Elżbieta Gomułczak wychowawca kl. I,  edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Lucyna Domszy wychowawca kl. II, edukacja wczesnoszkolna, technika, świetlica
mgr Halina Gilarska wychowawca kl. III, edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Anna Trelka j. polski, wychowawca kl. IV, koło polonistyczne
mgr Izabela Wajda matematyka, muzyka, plastyka, wychowawca kl. VIII, koło matematyczne
mgr Alicja Gamracy j. angielski
mgr Joanna Makuch historia, geografia, WOS, wychowawca kl. V, koło historyczne, świetlica
mgr Anna Piwowar nauczyciel bibliotekarz, zajęcia logopedyczne
mgr Andrzej Szymański fizyka
mgr Justyna Bartkiewicz j. angielski
mgr Lucyna Stasiła przyroda, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VI
mgr Monika Gałuszka j. niemiecki
mgr Magdalena Romanik matematyka, informatyka, biologia, wychowawca kl. VII, koło matematyczne
mgr Witold Pawlik chemia
mgr Monika Bugira edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Iwona Błaszczak pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Monika Rejman nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne