Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej:

 

Przewodnicząca:  Natalia Lonc

Z-ca przewodniczącej: Kamil Stasiło

Skarbnik: Wiktoria Lorenowicz

Sekretarz: Oliwier Lorenowicz

Członek Samorządu: Weronika Trelka

 

Opiekun SU: Monika Szczerek