Samorząd Uczniowski 2019/2020

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2019/2020 zostanie wybrany podczas wrześniowych wyborów.

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej:

 

Przewodniczący: 

Z-ca przewodniczącego: ___

Członkowie SU: ___  , ___


Opiekunowie SU: ___ , ___

 

 

Historia:

Samorząd Uczniowski 2018/2019

Samorząd Uczniowski 2017/2018