W naszej szkole w kwietniu rozpoczęliśmy ŚWIATOWY MIESIĄC WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU. Na korytarzach szkoły pojawiły się gazetki informujące o objawach zaburzeń ze spektrum autyzmu, fakty i mity oraz niezbędne informacje na temat autyzmu. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny z okazji Światowego Dnia Autyzmu bierze udział w wydarzeniu #niebieskieigrzyska , które są formą obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przypadającego na 2 kwietnia oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na temat Autyzmu. Niebieskie Igrzyska składają się z dwóch części: edukacyjnej i sportowej.
Na zajęciach lekcyjnych prowadzone są zajęcia teoretyczne dotyczące tematu autyzmu, a końcem  miesiąca w naszej szkole odbędzie się część sportowa.  
Igrzyska pokazują jak wspaniale dzieci z autyzmem mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych i wspólnotowych. Ponadto rozwijają wiedzę, świadomość oraz szacunek do wszystkich rówieśników – niezależnie od posiadanych cech, zaburzeń, dysfunkcji. 
Niebieskie Igrzyska mają pokazać, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Konkurencje drużynowe służą integracji oraz rozwijaniu  i wzmacnianiu więzi.

GALERIA: zobacz