Wybory do samorządu uczniowskiego odbyły się 18.09.2023 r.

 

Przewodnicząca: Karolina Szlapańska     
(kl. 7)
Z-ca przewodniczącej:      
Aleksandra Lorenowicz (kl. 6)
Skarbnik: Kaja Kijanka
(kl. 5)
Działaczka: Dagmara Kalita
(kl. 7)
Działaczka: Dominika Ożobko
(kl. 6)

 

Historia:

Samorząd Uczniowski 2022/2023

Samorząd Uczniowski 2021/2022

Samorząd Uczniowski 2020/2021

Samorząd Uczniowski 2019/2020

Samorząd Uczniowski 2018/2019

Samorząd Uczniowski 2017/2018