1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2023 r.
2. Rozpoczęcie rocznych zajęć: 5 września 2023 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023 r.
4. Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego 2024 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

6. Egzamin ósmoklasisty:

  • język polski:
  • matematyka:
  • język obcy:

 

  • 14 maja 2024 r.
  • 15 maja 2024 r.
  • 16 maja 2024 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć: 21 czerwca 2024 r.
8. Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.