Zarządzenia:

Zarządzenie Nr 1/21/22 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin korzystania ze stołówki

Porozumienie w sprawie uzgodnienia opłaty za posiłki w stołówce szkolnej

Nr konta do wpłat za stołówkę szkolną

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia na posiłki w stołówce szkolnej

Karta rezygnacji z posiłków w stołówce szkolnej

Wskazówki dotyczące spożywania posiłków w stołówce szkolnej (alergie)