Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łowcach funkcjonuje od 1952 roku, na mocy Orzeczenia w sprawie organizacji publicznej szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego, wydanego przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie.

   W roku szkolnym 2017/2018 naukę rozpoczęło 121 uczniów, w tym: 76 w szkole podstawowej i 45 w gimnazjum. Znaczną część stanowią uczniowie dojeżdżający z Lutkowa, Zamiechowa i Dobkowic.

   Szkoła mieści się w pięknym jednopiętrowym budynku, w którym znajduje się 9 przestrzennych sal lekcyjnych, w tym 3 pracownie wyposażone w nowe laptopy z dostępem do Wi-Fi. Trzy sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne z projektorami. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w ładnej, wyremontowanej, dobrze wyposażonej sali gimnastycznej.

   Do dyspozycji uczniów jest stołówka, serwująca ciepłe posiłki, pełniąca również funkcję świetlicy. W szkole znajduje się biblioteka, która stara się wychodzić na przeciw oczekiwaniom czytelników i zapewnia szeroki wybór książek, o różniej tematyce. Prężnie funkcjonuje sklepik, który otwarty jest na każdej przerwie. Dzieci mogą również skorzystać z pomocy Pani Pedagog i Pani Higienistki

Na placu szkolnym znajdują się boiska sportowe do gry w piłkę nożną i koszykówkę.

W szkole prowadzona jest nauka języka angielskiego i niemieckiego. Nasi uczniowie mogą również uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, które dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.